Čo je ploter - a prečo by sa nemal mýliť s tlačiarňou?

So slovom "ploter" prichádza väčšina študentov dizajnu alebo grafiky do styku, keď je hotový ich prvý výkres v CAD a čaká na tlač. A hoci je ťažké si predstaviť úlohu, ktorá je základnejšia na používanie počítača ako odoslanie súboru do tlačiarne, existuje niekoľko prekvapení, ktoré čakajú v kresliacich programoch pre zelenáčov. Jedným z nich je tajomné slovo "ploter", a vedľa neho " plotuj", ktoré tvrdohlavo nahrádza známe "tlačiareň" a "tlač". Po chvíli zmätku zistíme, že tento termín zahŕňa funkciu, ktorá nám umožňuje poslať výkres do domácej tlačiarne alebo uložiť súbor pripravený na odoslanie do miesta výtlačkov. Týmto spôsobom sa „plotovanie" stáva pre nás ďalším z mnohých nových, "múdrych" výrazov, v ktorých význam prilíš neprenikáme. V bežnom zmysle plot je to jednoducho výtlačok technického výkresu vykonaný na veľkom formáte hárku tenkého papiera. Len to je skutočne celá pravda? Čo ešte stojí za to vedieť o plotroch a plotovaní?

Ako funguje ploter?

Plotre sú široká skupina zariadení, ktoré sú prispôsobené na kreslenie (alebo rezanie) v danom materiáli kontinuálnych, presných čiarových vzorov. V typickej tlačiarni hlavy plnia povrch materiálu, po riadku, hustou sieťou (rastrom) malých škvŕn farby, z ktorých niektoré tvoria čiaru. Hlava plotra sa pohybuje presne pozdĺž zadaných čiar. Ploter je vedený vektorovým záznamom, ktorý prekladá každú čiaru na výkrese do inštrukcie. Takáto technológia umožňuje mimoriadne presnú reprodukciu systémov zložených z tenkých čiar - takže je uplatniteľná tam, kde precíznosť zohráva veľmi dôležitú úlohu: v kartografii, dizajnovej kresbe, vytváraní šablón na šitie alebo jednoducho v polygrafii.

Rozdiely medzi výtlačkami z plotrov a tlačiarní už nie sú tak diametrálne, ako pred dvoma alebo tromi desaťročiami, keď počítačom podporovaný dizajn práve začínal plaziť. Zvýšenie operačnej pamäte umožňuje moderným tlačiarňom pracovať s obrázkami konvertovanými na rastrový formát vo vysokom rozlíšení - pokiaľ nás uspokojuje nárok na tlač na formát A4 alebo A3. Pri tlači vektorových súborov vo veľkých formátoch sú však plotre stále nenahraditeľné - iba ploter spôsobí, že čiary na výtlačku A0 budú ostré.

Rezací ploter - hrany sú vždy pod kontrolou

Z plotra s kresliacou hlavou je to úzka cesta k zariadeniu s elektronicky ovládaným nožom rezacích a rezaco-kresliacích plotrov. Každý ploter je súčasne bratranec CNC strojov, ktoré dokážu vyrezávať tvary z plechu alebo preglejky. V plotroch, ktoré ponúkame, materiál, na ktorom budeme pracovať, je papier, tenká lepenka, fólia alebo vinyl, podávaný vo forme hárku z role. Hárok materiálu pod nož vedie bubon stroja poháňaný elektronickým servomotorom . Na rozdiel od role v tlačiarni sa bubon plotra otáča dopredu aj dozadu, aby sa umožnil akýkoľvek druh rezu bez odtrhávania nástroja.

Naše kresliace plotre R720C a R720CCD sú ideálne pre projekty súvisiace s vyhotovením veľkého množstva identických exemplárov: listov, nálepiek alebo strihov rovnakého tvaru, ako aj na jedno použitie, napríklad pri príprave reklamných fólií alebo samolepiacich emblémov. Jedným slovom, kdekoľvek sa nám staráme o rýchly efekt, presnosť a dokonalé prevedenie.